__DRÁGAKÖVES SZÓTÁR - TÁJÉKOZTATÓ FEJLESZTŐKNEK

SZ-00: A DR.KÖVES SZÓTÁR a www.drkoves.hu (94.199.49.32) vagy a www.drköves.hu (94.199.49.31) webcímen érhető el.
A drágakövekkel kapcsolatos szakszavakat és kifejezéseket tartalmazza több nyelven, strukturáltan.
Kategóriák lekérdeéshez. Címkék, indexek keresésekhez. Kulcsok relációkhoz. Protokollok, hivatkozások...
A "ruby", mint angol szó, a "der Rubin" névelője, a "РУБИН" helyesírása mind-mind nyelvileg érdekes. Erről szól e szótár.
A dr.köves átirányít, ha a Címszó már fogalomként / definitíve / szakmailag releváns. Vagy üzletileg. Vagy ezoterikusan. Lásd
▼ részletesen


AZ ELKÉPZELÉS SZERINT
SZ-01: A dr.köves nyelvezete, kísérőszövege alapállapotban magyar, azonban átkapcsolható más nyelvre.
Az angol nyelvű társoldal multi-kulti kiszolgáló lesz, ami nem a magyar (nyelvi) igények kielégítésére a fókuszál majd.


ELVÁRÁSOK

FELHASZNÁLÓK szótárhasználat szempontjából nagyon nem különböznek majd, de három kategóriára oszlanak:

ELÉRHETŐSÉG és KEZELHETŐSÉG (szerzői jogi szint):
SZÓTÁRFEJLESZTŐK státuszai és feladataik:

____(T): Tartalomfeltöltő__
__________[T0]= ▼ magyar alapforrás feldolgozása
__________[T1]= ▼ forrás-dokumentálás
__________[T2]= ▼ Szócikk bevitel
____(L): Lektor__
__________[L1]= ▼ nyelvhelyesség, szintaktika, __
__________[L2]= ▼ IT, szemantika, stílus-egység;
____(P): Programozó__
__________[P1]= ▼ weblap-építés, megjelenítés weboldalakon__
__________[P2]= ▼ adat-bázis építés és karbantartás;
____(D): Dizájner__
__________[D1]= ▼ tartalomnak megfelelő formavilág;
__________[D2]= ▼ önálló képi ötletek és kidolgozások;
____(O): Önkéntes__
__________[01]= ▼ hiányzó szócikkek önkéntes, felhasználói feltöltése;
__________[02], [03]... = ▼ a kiírásoknak, pályázatoknak megfelelő tartalomfeltöltés.
A dr.köves szótár (T)-i beszélnek magyarul és általában a magyar nyelvű alap szókincsből fordítanak (ez hozzávetőlegesen 3000 Szócikk).
Lehetséges, hogy a kiinduló nyelv más (pl. angolról kell kínaira fordítani, vagy oroszról grúzra), de magyarul tudnia kell a feltöltőnek.
A dr.köves szótár (T) feladata, hogy a magyar érdeklődő tudjon tájékozódni, azaz értesüljön a két nyelv eltérő kifejezési módjáról.
T megkapja a hozzáférési jelszót munkájához, de a feltöltés nem direkt, hanem egy átmeneti adatbázisban dolgoznak. Ezt (P) szabályozza és (L) ellenőrzi.

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__TÖBBNYELVŰ SZAKSZÓTÁR - MULTILANG TABLE

SZ-02: A dr.köves szótár kezdőoldala egy többnyelvű szótártáblázat, drágakő nevekkel / szakszavakkal / kifejezésekkel.
Egy ilyen táblázatos szószedetnek az a triviális előnye, hogy rendszerezetten, átláthatóan összehasonlíthatók a különböző nyelvi kifejeződések. Még multi-kulturális társaságban is könnyű ugyanarról beszélni, még ha teljesen eltérő csengésűek is a nevek (pl. Smaragd, Izumrud, Esmeralda)
► Lásd a bejelentkezés nélküli alapállapot bemutatóját
Amennyiben a Felhasználó egy szóra kattint (az első oszlopban), akkor egy ► inaktív Szócikk demonstrációt kap

SZ-03: Bejelentkezés után már alaplehetőség a keresés funkció. Így kiderül a jelentése, és az, hogy melyik nyelvből.
A szavak hiteles forrásból származó írásmódja, szintaktikája segít a tájékozódni vágyónak akár nüansznyi különbségeket, hibákat is felfedezni. E tájékoztató írója úgy mutatta ki egy okmány (certifikát) hamis jellegét, hogy a német nyelvű dokumentumban a zafír szó angolul volt írva (amit egy német szakértő nyilván nem tévesztene el).
► Lásd a bejelentkezés utáni bővített lehetőségeket, és a lényegesen bővebb szókincset
Amennyiben a Bejelentkzett Felhasználó egy szóra kattint (az első oszlopban), akkor már ► funkciókkal teli Szócikk párost kap egy új weboldalon.

SZ-04: Az egyes nyelvek jól láthatóan elkülönülő oszlopokba rendezettek.


SZ-05: A nyelvi fejlécek helyzete rögzített, azaz azok mindig láthatóak még a lefelé scrollozáskor is (a lenti/fenti szavakhoz való görgetéskor).
Példaként ► lásd a RUBIN-ra scrollozott táblázatot.

SZ-06: Mindig az első oszlop nyelve szerint rendezettek a szavak (A-Z), és ehhez igazodik a táblázat.

SZ-07: Az oszlop fejlécekre kattintva a lehetséges nyelvek küzül választhat a felhaználó egy lenyíló listán.
Bármely oszlopban cserélhető a nyelv, de
az első oszlopot cseréjekor az új nyelvnek megfelelő ábécé sorrendbe rendeződik a tábla. Lásd ▲ SZ-06 szabály.
► Lásd az alaptábla esetén
► Lásd a belejelntkezés után, a teljes szókincset tartalmazó táblázat esetén

SZ-08: A táblázatban az oszlopok sorrendje a következő:
Alaphelyzetben, a kezdőképkor egy megadott lista szerint. (1:MAGYAR, 2:ANGOL, 3:NÉMET, 4:OROSZ, 5:SPANYOL ....);
Ha a Felhasználó egy oszlophoz egy másik nyelvet rendel, akkor a két nyelv helyet cserél.
► Lásd az alaptábla esetén
► Lásd a belejelentkezés után, a teljes szókincset tartalmazó táblázat esetén
Ha úgy tárul fel ismét a táblázat, hogy a Felhasználó előzőleg a Szócikk-ablak TABL ikonjára kattintott,
akkor a fő Szócikk-ablak nyelve kerül az 1-ső oszlopba (lásd ▼ SZ-39 szabály), és a többi nyelv az alaplista sorrendje szerint követi.

SZ-09: A táblázatban feltűnően jelöltek a kitöltetlen szócikkek. Ennek értelme a felhasználók önkéntes▼ adatfeltöltési lehetősége.
► Az önkéntes adatfeltöltés (szócikk-feltöltés) kezdeményezésének szemléltetése

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__SZÓCIKK PÁROS és SZÓCIKK-ABLAKOK

Amikor a felhasználó a Teljes Táblázat első oszlopának valamelyik Címszavára kattint, akkor feltárul az adott nyelven a releváns Szócikk.
► Itt látható szemléltetve.
Ezzel egyidőben megjelenik egy másik Szócikk, ami második oszlop szerinti nyelven tartalmazza az adott Címszó Szócikk adatait.

__SZÓCIKK FELÉPÍTÉS - szótári elemek szintaktikája

Címszó bejegyzések esetén
SZ-10: RUBIN: csupa nagybetű, amennyiben drágakő névről van szó;
SZ-11: [BURMAI RUBIN] : csupa nagybetű zárójelben, amennyiben egy drágakő kereskedelmi elnevezésről van szó;
SZ-12: "Fekete Herceg" : idézőjelben, ha tulajdonnévről van szó (személynév, intézménynév, hegynév, ország név, stb.);
SZ-13: galambvér vörös : csupa kisbetű, amennyiben szakszóról, vagy valamilyen kifejezésről van szó;

Nemi morfémák esetén
SZ-14: (der) / (die) / (das) : a címszó nyelvtani, hím/nő/semleges neme, illetve az annak megfelelő névelő.
Amennyiben az adott nyelvben nincsenek nemi morfémák, akkor a jelölés: (-).

Többes számú szóalak bejegyzése esetén
SZ-15: RUBINOK Szokás szerint a a címszó többesszáma is szerepel a Szócikkben, minthogy nem triviális a szóalak, az írásmód.
SZ-16: "X"-et kell írni a mezőbe, ha nincs a többesszám jelölésnek értelme (pl ige), vagy nem lehetséges (pl. olyan fogalom)
Más jellegű eltérések is vannak, amelyek csak a t.sz-nál jönnek elő, olyan nyelveknél, amelyben van nemi morféma.
SZ-17: Jelölni kell az egyesszám / többesszám nyelvre jellemző alkalmazásait, aminek jelentősége van (pl. dokumentumvizsgálat esetén).
Konkrétan: több nyelv számára egyenesen furcsa a magyar egyesszámú alak a az 1-nél nagyobb számnevek után.

Etimológia bejegyzés esetén
SZ-18: Amelyik drágakőnévnél ismert az etimológiai eredet, ott a Szócikkben fel kell tüntetni.
SZ-19: latin: rubeus (piros)___ A leírásmód általánosan = etimológiai eredet nyelve: eredet szó (az aktuális nyelvi alak)
Érdekes egyébként, hogy ha két nyelv nagyon eltér, akkor nyilván az etimológiai eredet sem fog egyezni.

Szinonimák bejegyzése esetén
SZ-20: [KARBUNKULUS] A címszónak a nyelvi értelemben vett szinonimánál tágabb értelmű bejegyzések is szerepelhetnek itt.
A drágakőneveknél a megtévesztő kereskedelmi elnevezések, vagy a népi szóhasználat is releváns.
A szakszavaknál (főleg igéknél) vagy összetettebb kifejezéseknél többféle nyelvi / kulturális megközelítés létezik.

Példamondat bejegyzése esetén
SZ-25: A példamondatok nem az értelmező szótár szerepét pótolják, hanem bemutatják a címszót egy-egy gondolatban elhelyezve..
A dr.köves szótár (T)-inek empátiával kell bírniuk a tekintetben, hogy a példamondatoknak nyelvi jellegűnek kell leniük.
A példamondatnak nem célja szakmai ismeret közlése, az a Szócikk-ablak ▼ láblécén a "LEX" ikonra kattintva érhető el.
SZ-26: A példamondatok esetében a címszót a "Tilde jel", a ~ helyettesíti (szokásos szótári jelöléstechnika);

Hivatkozást magába foglaló szövegrész esetén
átlátszó __vagy__
SZ-30:
Ha a szövegrész kiemelt, akkor az egy létező címszó, és rákattintva a Szócikk-ablak a továbbiakban e kért Szócikket mutatja.
► Itt látható szemléltetve

Állandó felirat esetén
plural:
__többes szám:__etimology:__példamondat:
SZ-31: A Szócikk-ablakban kék és dőlt betűvel szedettek az állandó szövegek, amelyek ▼ mezőnevek szerintiek.

Forrásmegjelölő szöveg esetén
SZ-32: Láblécként kisméretű karakterrel szedett link, ami vagy egy webcímre mutat, vagy megnevezi a könyvet, vagy más írott, pl. archaikus szöveget.
Nem on-line link esetén feltárul annak jelentése. Pl WS-HUN1/82 = Walter Shumann Drágakőbiblia 1-ső kiadása (ISBN 963 7495 30 4), 82-ik oldal
Szintaxisa: {szerző monogramja} {-} {nyelvkód} {hanyadik kiadás a könyv} {/} {oldalszám}.


__SZÓCIKK-ABLAK FUNKCIÓK

A Szócikkek úgynevezett Szócikk-ablakokban vannak elhelyezve.
A baloldali fő Szócikk-ablak több funkciót, lehetőségeket is nyújt a Felhasználónak a Szócikk-tartalom megjelenítésén kívül .
A kép azokat az elemeket emeli ki, amelyek aktiválhatók (egérrel vagy érintéssel).


SZ-35:
A fő Szócikk-ablak fejlécen a görgető-nyílra kattintva egy másik nyelv választható (kivéve a két látható nyelvet).
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-36: A két Szócikk-ablak közötti oda-vissza nyílra kattintva a nyelveik megcserélődnek.
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-38: A Címszó melletti görgető-nyílra kattintva lenyílik az adott nyelven a szak listája az aktuális szótól kezdve.
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-39: A Szócikk-ablak láblécén a TÁBLA ikonra kattintva, ismét feltárul a többnyelvű dr.köves szótártáblázat (multilang table) .
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-40: A Szócikk-ablak láblécén a LEXIKON ikonra kattintva, feltárul az adott Címszóhoz társuló ismertető oldal a fő Szócikk-ablak nyelvén.
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-50: A Szócikk-ablak láblécén a LINK ikonra kattintva, feltárulnak az adott Címszóhoz köthető címkék, fogalomtársítások, web-hivatkozások...
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

SZ-60: A Szócikk-ablak láblécén a JOY ikonra kattintva, feltárul a dr.köves Játék Centruma, az adott Címszónál, a fő Szócikk-ablak nyelvén.
______
______► Itt látható szemléltetve a folyamat a mutatványoldalon

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__EREDET DOKUMENTÁLÁS


__[T0]: Első lépésként szükséges olyan forrásanyag, amely átöleli a drágakő szakma egészét, valóban szakmai, és több nyelvre le lett fordítva.
Nyilvánvaló, hogy ezek többszörösen lektorált szakszövegek, azaz autentikus forrásanyagok, úgy tartalmilag, mint nyelvtanilag.
Több ilyen drágaköves szakkönyv van.
A dr.Szótár ▼ ezekre alapoz, kiindulva a magyar nyelvi változatból (Walter Schumann: Drágakőbiblia ISBN: 963 7495 30 4).
Egy reprezentatív példát mutat be a kép (82. oldal):

Nyilvánvaló, hogy a szavak és kifejezések gyűjtése nem generál szerzői jogi problémákat, lásd ► Szerzői Jogi Trv. 7§ és 34§.
Bármely drágaköves szakmai könyvben megtalálhatók ezek, tehát nem használjuk a könyv egyediségét (ami a szerzőiség lényege).
Minden egyes könyv meg lett vásárolva, és a szerző, a cím, az ISBN szám szerepel a forrásmegjelölésekben, lásd ▲ SZ-32 szabály.
(T)-k fóliát helyeznek a könyvlapokra és azokon jelölik meg az adatok helyét. A könyvlapok kivetítése, számítógépes megjelenítése
a nem nyilvános feldolgozás miatt nem esete a többszörözésnek vagy terjesztésnek: ► Szerzői Jogi Trv. 18§ és 23§.
A fóliajelölések által kiemelt adatok, információk kerülnek majd a szótár adatbázisába. Ez a hozzáadott érték.

A "fólia-jelölések", a forrásanyagból való gyűjtés elemei és jellegzetességei:
___Aláhúzások a Címszóhoz, különböző színekkel és stílussal.
___Jelölőcímkék az aláhúzások színéhez és stílusához igazítva.
___Keretkiemelés a példamondatok jelölésére.
___Bekarikázás az etimológiai részek megjelöléséhez.


__[T2] feladat-csomag : tartalom egyeztetés a két forrásanyagban. Ez nem klasszikus fordítói munka, azonban szükséges az, hogy (T) mindkét nyelvet értse.
A képen az látható, hogy (T) a magyar oldal fölé már elhelyezte annak fóliáját, és a feldolgozandó angol szöveg fölött még üres a fólia:


(T) feladatai a következők:
[T2/1] : a magyar szövegbeli Címszót aláhúzó fólia-vonal átmásolása (T) saját fóliájára, amely
_______(T) nyelvi szövege fölött releváns, az ott lévő szó, kifejezésnél.
[T2/2] : a magyar szöveg esetén jelölt fólia-címke átmásolása (T) saját fóliájára, amely
_______(T) nyelvi szövege fölött releváns, az ottani sor bal/jobb margójánál.
[T2/3] : a magyar szöveg feletti példamondat-keret átmásolása (T) saját fóliájára, amely,
_______(T) nyelvi szövege fölött releváns, az ottani mondatnál.
[T2/4] : a magyar etimológiai szövegrészek feletti fólia-karikák átmásolása (T) saját fóliájára, amelyek
_______(T) nyelvi szövege fölött relevánsak, az ottani nyelveredet magyarázatoknál.

A képen két fólia látható:
a bal oldali a Walter Schumann Drágaköves könyv (ISBN 963 7495 30 4) 1. magyar kiadásának 82. oldalához készült;
a jobb oldali a Walter Schumann Drágaköves könyv (ISBN 0 8069 3088 8) 1. angol kiadásának 82. oldalához készült.

A létrehozott fóliák "dr.köves" szellemi termékek.
A fóliáknak és a hozzá tartozó szakkönyveknek két funkciója van a dr.köves szótár adatbázis szempontjából:
1) a jelölt szöveg által (T) hitelesen, helyesen tudja feltölteni a saját nyelvén a szakszavakat, szakkifejezéseket, még ha nem is érti azokat;
2) a következő (T) választhat, hogy melyik fóliát (nyelvi alapot) használná, és azt megkapva hozza létre majd az ő nyelvi fóliáját.

A kép illusztrája, hogy miként néz ki a fóliák a könyvek szövegével együtt.


▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__SZÓCIKK BEVITEL


__[T1] és [T2] : a forrásban talált autentikus drágakőnevek, szakszavak és szakmai kifejezések feltöltése az adatbázisba.
Ehhez egy párbeszédablak áll rendelkezésre, amely
- egyrészt mutatja az eredeti magyar adatbázis idevágó bejegyzéseit: Szócikk adatok, sorszám, kategória, forrás megnevezése és oldalszám;
- másrészt lehetőséget ad a Szócikk feltöltésre, helyesebben az adatbázis idevágó bejegyzéseit teszi lehetővé (T) számára.


Amennyiben (T) hibát, problémát észlel, akkor lehetősége van annak jelzésére, sőt korrekciókra, még a magyar adatbázisban is bizonyos mértékig.
Ha (T) a "HIBAJAVÍTÁSOK, EGYEZTETÉSI PROBLÉMÁK" gombra kattint, akkor feltárul egy kódokat tartalmazó lista.
____________________________

A kódkiválasztást a rendszer feljegyzi a magyar adatbázisba (az "EGYÉB" beviteli mezőbe). Így a (L) értesül az eseményről, és ellenőrizni tudja.
A (T) pedig a saját "OTHER" beviteli mezőjébe feljegyzi az észrevételeit.


▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__RENDEZÉS EXCEL TÁBLÁBAN

__[T1] feladat-csomag : párbeszéd-ablakának kitöltése, praktikusan az excel táblázat cellái felett, a jobb áttekinthetőség kedvéért. Ez látható a képen:

[T1/1] : Címszó és a Többesszám adatainak begépelése a megfelelő beviteli mezőkbe, és a nemi morfémák, ha vannak (T) nyelvi szövegében.
____________Nem kell ügyelni a SZ30-33 szabályokra, mert az excel program a Kategória + magyar adatok alapján javít a megfelelő szótári alakra..
[T1/2] : Szinonimákat beírása a megfelelő beviteli mezőbe, a megfelelő módon.
____________Ha szerepel a magyar anyagban szinonima, akkor az annak megfelelő saját nyelvi változatot mindenképp be kell gépelni.
____________Ha szerepel a saját nyelvi forrásanyagban szinonima, és ha a magyarban nincs, akkor is be kell gépelni az az adatot.
[T1/3] : Példamondatok beírása a megfelelő mezőbe saját nyelven, főleg olyan, ami a saját nyelvi forrásanyagában is benne van.
____________Az összes magyar példamondatot meg kell kísérelni átültetni a saját nyelvre, és beírni a beviteli mezőbe.
[T1/4] : saját nyelvi Etimológia információ bevitele a megfelelő mezőbe. Ügyelni kell a ▲ SZ-19 alaki szabályra
____________Fontos, hogy a saját nyelvhez kötődő etimológiai információkat kell begépelni, még ha ez gyökeresen el is tér a magyartól.
[T1/5] : Egyéb beviteli mezőbe bejegyzést írási lehetőség, ha (T) valamilyen hibát, problémát észlel.
____________Ezt azonban meg kell előzze a "HIBAJAVÍTÁSOK, EGYEZTETÉSI PROBLÉMÁK" gombra kattintás, és a kívánt hibakód kijelölése.
____________Amennyiben szükséges a magyar adatok is átírhatók (a Címszó kivételével).


__[L1] feladat-csomag : (L) ellenőrzi a nyelvi tartalmat és a szótári szintaktikát az excel tábla, és párbeszédpanel segítségével. Ez látható a képen:

[L1/1] : (L) ellenőrzi a Címszó és a Többesszám megfelelőségét. Szóhasználat + ▲ szótár-alaki előírások.
____________A példán zöld a jelölés: RUBY és RUBIES megfelelt.
[L1/2] : (L) ellenőrzi a Szinonimák megfelelőségét, vagy azt, hogy hiányzik-e egy magától értetődő lehetőség.
____________A példán piros a jelölés: nem megfelelt meg az ▲ SZ-11 alaki szabálynak. Helyesen: [CARBUNCULUS]
____________A magyar szövegben is ki kellett javítani a helyes leírási szintaktikával: [KARBUNKULUS].
____________Ha a magyar bejegyzésben van szinonima, ami Címszó, akkor azt a program jelzi, és ha angol Címszó is megvan, akkor másolja.
[L1/3] : (L) ellenőrzi a Példamondatok megfelelőségét. Mondattani szempontok, szóhasználat + ▲ szótár-alaki előírások
____________A példán a szavak és a mondatszerkezetek megfeleltek.
____________Azonban a ▲ SZ-26 alaki szabálynak nem feleltek meg, mert a rubin/ruby szó helyett, a ~ jelet kell használni. .
[L1/4] : (L) ellenőrzi a Etimológia bejegyzés megfelelőségét. Tartalom + ▲ szótár-alaki előírások
____________A bejegyzés nem felelt meg a ▲ SZ-19 alaki szabálynak. Helyesen: latin: rubeus (piros) .
[L1/5] : (L) ellenőrzi az Egyéb bejegyzéseket, ha vannak a "HIBAJAVÍTÁSOK, EGYEZTETÉSI PROBLÉMÁK" gombra kattintva.
____________Ekkor az Excel program bejegyzést tesz a (L) nevével, és az aktuális időponttal. Lásd kék szöveg. Ezt (L) nem tudja felülírni
____________Példánkban (L) felülbírálta a (T=FEE) bejegyzést, azt törölte, és az eredeti magyar bejegyzést érvényben hagyta. .


__[L2] feladat-csomag : technikai adatok ellenőrzése excel táblában és párbeszédpanelben. Ez látható a képen:

[L2/1] : (L) ellenőrzi a helyes értékeket a következőknél: a) Page, b) Numero és c) Category.
____________Ezek automatikusan generált (az Excel program által másolt) számértékek, a hibalehetőség kicsi, esetleg eltérő oldalszám esetén.
[L2/2] : (L) kezdeményezi az Excel program általi Címszó keresést, ami a Példamondatokban és a Szinonimák között lehetséges.
____________Ha van ilyen szó, akkor az ▲ SZ-30 alaki szabálynak megfelelő szintaxisban rendeli hozzá az eredet Címszó Numero azonosítóját.
____________A példában a program 4+1 ilyet talált. 3 helyes megfelelés volt {N0022},{N1037} és {N1041}. A {N0001} megoldást igényel.
[L2/3] : (L) áttekintő ellenőrzése, rejtett hibák megtalálása, amelyek az Excel tábla szemrevételezéséből adódik.
____________Az újra és újra jelentkező problémákkal számolni kell a kereszthivatkozások, a visszaható javítások és az álladó korrekció miatt.
____________A példában a közvetetten javított [CARBUNCLE] Címszó Többesszáma hiányzik, mert a Szócikk nem volt lektorálva.
____________A másik példa a [Burma Ruby] Címszó és Kategória hibás bejegyzését tárja fel a [CARBUNCLE] mintája alapján.
[L2/4] : (L) elősegíti az adatbázisba való importot.
____________Amennyiben több szinonima van, akkor azokat a), b), c) ... sorszámozással jelöli meg.
____________Amennyiben több példamondat van, akkor azokat 1), 2) 3) ... sorszámozással jelöli meg.

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__EXCEL TÁBLÁK EXPORTJA ADATBÁZISBA

A dr.köves tartalomfeltöltéskor Excel táblákba történik a gyűjtés, nyelvek alapján.
SZ-70: E TÁBLÁK elnevezései a nyelvek 3 betűs rövidítéseiből lettek elnevezve. A magyar THUN, az angol TENG, az orosz TRUS, és így tovább.
___A Táblák olyanok, hogy azokból ADATBÁZIS-t lehessen generálni:
REKORD= táblasor. Tartalmaz egy Szócikkhez tartozó adathalmazt, azaz a Címszót + ehhez releváns információkat (a dr.köves szótár szerintieket).
___A dr.köves szerinti releváns szempontokat a ▼ SZ-71 - SZ-89 szabályok leírása tartalmazza.
MEZŐ= táblaoszlop. Tartalmazza mindegyik Szócikkből azon adatokat, amelyek a Mezőnév által megnevezettek.
___Mező például az összes Címszó többesszámának halmaza, és a mezőnév a "Plural".
ADAT= táblasor X táblaoszlop. Egy Szócikkhez tartozó egy Mezőnévvel magnevezett szerinti információ.
Egy mező adatának adattípusát a ▼ SZ-71 - SZ-89 szabályok leírása tartalmazza.THUN / TENG / TRUS / TCHI ...:

SZ-71: Mezőnév01= Num (jelentése: Numero - tehát a tartalomfeltöltésből adódó sorszám)
_________adattípus= CHAR (5 karakternyi karaktersorozat)
_________pl: N0001, N0341, N2109...
_________ELSŐDLEGES KULCS a relációs adatbázisban. Állandó érték; sem (T), sem (L) nem fér hozzá, nem tudja felülírni.
SZ-72: Mezőnév02= Cat (jelentése: Category, Kategória, a dr.köves fogalmak besorolása)
_________adattípus= NUMBER (1 számjegy)
_________1: drágakőnév, 2: szakszó / szakmai kifejezés, 3: tulajdonnév (személy, helység, intézmény...), 4: színek nevei
_________5,6,7,8,9,0: egyéb (tartalék kategóriák programszervezéshez).
SZ-73: Mezőnév03= TWord (jelentése: Terminus technicus/Word, Kifejezés/Szó - tehát a címszó)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: drágakő, [CARBUNCLE], РУБИН, 海蓝宝石...
SZ-74: Mezőnév04= Plur (jelentése: Többesszám - a címszó többesszáma, ha van olyan)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: drágakövek, [CARBUNCLES]... РУБИНИ,
SZ-75: Mezőnév05= Synon (jelentése: szinonimák, rokon értelmű szavak)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: ékkő, GARNET... РУБИНOЧKA,
SZ-76: Mezőnév06= Exam (jelentése: Example / példa, példamondat)
_________adattípus= CLOB (nagyméretű karakteres)
_________pl: A ~ egy piros színű, átlátszó drágakő., A ~ is a transparent gemstone of red color., ~是红色的透明宝石...
SZ-77: Mezőnév07= Etym (jelentése: szóeredet, etimológia)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: latin: rubeus (red), latin: rubeus (piros), латинский: rubeus (красный),
SZ-78: Mezőnév08= Gend (jelentése: Gender, nyelvi nem szerinti névelő)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: (-), (der), (le)...
SZ-79: Mezőnév09= GPlur (jelentése: Gender Plural, a többes számot jelölő névelő)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________pl: (-), (die), (les),
SZ-80: Mezőnév10= Source1 (jelentése: 1. számú forrásadat könyv- és oldal-megjelöléssel)
_________adattípus= CHAR (11 karakternyi karaktersorozat)
_________pl: WS_HUN1/082, WS_ENG1/082, WS_RUS1/081...
SZ-81: Mezőnév11= Source2 (jelentése: 2. számú forrásadat könyv- és oldal-megjelöléssel)
_________adattípus= CHAR (11 karakternyi karaktersorozat)
_________pl: WS_HUN2/096, WS_ENG2/096, WS_RUS2/094...
SZ-82: Mezőnév12= Source3 (jelentése: 3. számú forrásadat könyv- és oldal-megjelöléssel)
_________adattípus= CHAR (10 karakternyi karaktersorozat)
_________pl: CH_HUN/052, CH_ENG/052, CH_CHI/052...
SZ-83: Mezőnév13= SourceX (szabadon választott forrásmegjelölés)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________lehet nyomtatott, Internetes, vagy bármilyen hivatkozás, amit lehet igazolni autentikusan
SZ-84: Mezőnév14= SourceZ (szabadon választott forrásmegjelölés)
_________adattípus= VARCHAR (változó hosszúságú karaktersorozat)
_________lehet nyomtatott, Internetes, vagy bármilyen hivatkozás, amit lehet igazolni autentikusan
SZ-85: Az a szabály, hogy miként kell jelölni a cellában a Num-ra, az elsődleges kulcsra való hivatkozást.
_________Lásd ▲ SZ-30 szabály és ▲ [L2/2] feladat
_________Ez a példamondatokon belüli Címszavaknál, és a Szinonimáknál érdekes.

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__WEBLAP-PROGRAMOZÁS, A SZÓTÁRELEMEK MEGJELENÍTÉSE

__[P1] feladat-csomag
(P) létrehozza a megfelelő webkörnyezetet a dr.köves szótároldalain, Lásd ▲ SZ-00 :
______- www.drkoves.hu/szotar = kezdő szókinccsel rendelkező többnyelvű szótártáblázat oldala;
______- www.drkoves.hu/szotar1 = bejelentkezés után elérhető, a teljes szókincset tartalmazó leképező többnyelvű szótártáblázat oldala;
______- www.drkoves.hu/szotar2 = a Szócikk páros Szócikk-ablakkal (ez csak bejelentkezés után érhető el);
______- www.drkoves.hu/szotar3 = keresési oldal (ez csak bejelentkezés után érhető el);
______- www.drkoves.hu/szotar4 = találati oldal - ami a keresés után, vagy a "LINK" -re kattintva érhető el.
(P) úgy tervezi különböző weboldalak alapszövegeit, hogy azok nyelvek szerint átválthatóak legyenek. Lásd ▲ SZ-01
(P) együttműködik (D)-rel a letisztult és praktikus látvány érdekében, és a különböző platformokra való optimalizálás tekintetében.

[P1/1] : (P) megteremti annak lehetőségét, hogy megjeleníthetők legyenek a ▲ Szócikk-ablakok.
(P) gondoskodik a következőkről:
______- létrehozza a megfelelő webkörnyezetet a Szócikk-ablak pároshoz a www.drkoves.hu/szotar2 weboldalon;
______- együttműködik (D)-rel a különböző platformokon való megjelenítés optimalizálása érdekében;
______- létrehoz két objektumot, melyek felépítésükben hasonlatosak a kép szerintihez, és
______- az objektum részei megfelelően paraméterezhetők (pl az ablak magassága, a keretfeliratokhoz link rendelhetősége);
A képen a Szócikk-ablak állandó egységei (még nem aktívak a görgető nyilak és a lábléc ikonok, és nincsenek Szócikk adatok).


[P1/2] : (P)-nek a következőket kell biztosítania a ▲ szabályok alapján, amikor a Felhasználó a Táblázaton Szócikkre kattint:
______- megnyílik a Szócikk-ablakok weboldala ► szemléltetve a mutatványoldalon
______- a Szócikk-ablakok kitöltése az aktuális Szócikk adatokkal a ▲ SZ-71 - SZ-90 szabályok alapján;
______- az ▲ állandó jelölések és az aktuálisan megjelenített adatok megfelelő összhangban, egymáshoz igazítva jelennek meg;
______- az ablak mérete az adatmennyiségtől (szövegterjedelemtől) függően változik;
______- definiált legyen, hogy mindez hogyan ered a ▼ háttér adatbázisból ;
______- a ▲ SZ-30 szintaxis szabály alapján legyenek élesítve a Szócikk-ablakban lévő hivatkozások (a képen betűháttérrel kiemelt);
A képen a magyar és az angol Szócikk páros és annak adatmegjelenítése látható, mezőnévvel/rekordindex-szel jelölve.


[P1/3] : (P) megtervezi és kivitelezi a Szócikk-ablakok ▲ szabályok szerinti megjelenítését és a hivatkozások, az ▲ aktív feliratok működését.
(P)-nak gondoskodnia kell a következőkről a ▲ felhasználó kattintásakor és annak opciói alapján:
______- mindkét fejlécen jelenjenek meg a nyelvek megnevezései a saját nyelvükön,
_________ezt a ▼ LANG adatbázistábla aktuális rekordjainak "Lang" mezői szolgáltatják;
______- mindkét fejlécen jelenjenek meg (zárójelben) a nyelvek ISO 639-2 nemzetközi kódjai,
_________ezt a ▼ LANG adatbázistábla aktuális rekordjainak "Code" mezői szolgáltatják;
______- a baloldali Szócikk-ablak fejlécen jelenjen meg a nyelv-görgető nyil a ▲ SZ-35 szabály alapján,
_________a kezeléshez a nyelvekhez kötődő ▼ ellenőrzött lista szolgáltatja a szükséges tömböt;
______- a két fejléc között legyen aktív a nyíl-ikon, amire kattintva két nyelv felcserélhető a Szócikk-ablakokban a ▲ SZ-36 szabály alapján,;
______- a baloldali Szócikk-ablakban jelenjen meg a Címszó görgető nyil a ▲ SZ-38 szabály alapján,
_________a kezeléshez az aktuális nyelvhez kötődő "T..." adatbázistábla "TWord" mezője szolgáltatja a szükséges tömböt;
______- a baloldali Szócikk-ablak láblécen jelenjen aktív ikonként a "TABL" felirat a ▲ SZ-39 szabály alapján,
_________a kezeléshez az aktuális nyelvhez kötődő "T..." adatbázistábla "TWord" mezője szolgáltatja a szükséges tömböt;
______- a baloldali Szócikk-ablak láblécen jelenjen aktív ikonként a "LEX" felirat a ▲ SZ-40 szabály alapján,
_________a kezeléshez a Cmszó "TNum" mezőadata szolgáltatja a szükséges kulcsot az aktális "LEX..." tömbművelethez;
______- a baloldali Szócikk-ablak láblécen jelenjen aktív ikonként a "LINK" felirat a ▲ SZ-50 szabály alapján,
_________a kezeléshez a Cmszó "TNum" mezőadata szolgáltatja a szükséges kulcsot az aktális "LEX..." tömbművelethez;
_________a kezeléshez az aktuális nyelvhez kötődő "TNum" sztringje szolgáltatja azt, hogy P kötődéseket keressen, a cimkék és az indexek által;
______- a baloldali Szócikk-ablak láblécen jelenjen aktív ikonként a "JOY" a ▲ SZ-60 szabály alapján,
_________a kezeléshez a Cmszó "TNum" mezőadata szolgáltatja a szükséges kulcsot az aktális "play..." tömbművelethez.
A képen a Szócikk-ablak páros láblécei, fejlécei láthatók és az aktív, kattintható elemek.


(P)-nak figyelelembe kell vennie, és kezelnie kell
_________- a két Szócikk tartalom szinkronizálását;
_________- a nyelvcsere által bekövetkezett új helyzetet (állapot rögzítés és az adatfrissítés);
_________- a Címszó csere által bekövetkezett új helyzetet (állapot rögzítés és az adatfrissítés);
_________- a Táblához való visszatérésnél azt, hogy az aktális Címszó adja első sort, és a fő nyelv az első oszlopot.


► Szócikk-ablakkal kapcsolatos funkciók áttekintése a mutatványoldalon
► Bejelentkezés utáni szótár-táblázattal kapcsolatos funkciók áttekintése a mutatványoldalon
► Alap szótár-tábla (bejelentkezés nélküli alap) funkciók áttekintése a mutatványoldalon
[P1/4] : (P) a ▲ SZ-04 - SZ-09 szabályok alapján megtervezi és megteremti a többnyelvű szótártábla megjelenítését, előírt kezelhetőségét.
(P) gondoskodik a következőkről:
______- együttműködik (D)-rel a letisztult és praktikus látvány érdekében, és a különböző platformokra való optimalizálás tekintetében.
______- (D)-rel együtt javaslatot tesz, hogy milyen legyen a megjelenő tábla; hány oszlop és hány sor, illetve vízszintesen is scrollozva legyen-e.
______- az objektum részei megfelelően paraméterezhetők (pl az mezők magassága, oszlopok szélessége);
(A kitöltetlen táblaképek a GUI-kon csak illusztrációk az objektum-elhelyezésre.)


[P1/5] : (P) a biankó szótártábla objektumot dinamikusan feltölti adatokkal a kezdőkép elvárás szerint, vagy a felhasználói kattintás alapján.
(P)-nek a következőket kell biztosítania:
______- az oszlopok sorrendbe a ▲ SZ-08 szabály szerint;
______- a fejlécen a nyelvek megnevezése a saját nyelvükön, mint pl "MAGYAR", "РУССКИЙ"; ("LANG" adatbázistábla "Lang" mező);
______- a saját nyelv után a fejlécen a nyelv ISO 639-2 nemzetközi kódja, amit a "LANG" adatbázistábla "Code" mezője szolgáltat;
______- a Címszó adatok a Nyelvtábla aktuális Rekordjának TWord mezőiből (pl a THUN:N1036.TWord = "RUBIN");
______- a felhasználói scrollozás követésének kezelése;
______- a fejléc és az adatok rezidens szinkronja.

A Teljes szótártábla bejelentkezés után érhető el ► Lásd mutatványoldal
Amennyiben a már bejelentkezett Felhasználó a Szócikk-ablakból térne vissza a dr.köves szótár (teljes szókincs) Táblázatba,
akkor ▲ TABL link kattintása programtechnikailag az, hogy
- a szótártáblán a megfeleő első és második oszlop jelenjen meg (a többi az alaprangsor szerinti);
- a szótártábla és első (felső) sora a Címszó szerinti legyen.
► Lásd mutatványoldali példa

[P1/6] : (P) megteremti annak lehetőségét, hogy a ▲ SZ-07 szabály szerint a nyelvek cserélhetők legyenek az oszlopokban.
(P)-nek a következőket kell biztosítania:
______- a fejlécen bármely oszlopra kattintva lenyílik egy nyelvi lista, amiből választhat a Felhasználó;
______- a listában a nyelvek megnevezése az oszlop nyelvén jelenik meg "LANG" adatbázistábla "List" mezője által.
A képen az látszódik, hogy a Felhasználó az első oszlop nyelvét cserélné, ami magyar, ezért a nyelvek magyar listája jelenik meg:

Bármely oszlopban cserélhető a nyelv.
Ha azonban az első oszlopot cserélte le a felhasználó, akkor az új nyelvnek megfelelő ábécé sorrendbe lesznek a szavak rendezve ▲ SZ-06 szabály:

Lásd még a bejelentkezés nélküli alaptáblázat mutatványoldalán a ► köztes nyelv cserét és az ► első oszlopbeli nyelvcserét
Lásd még a bejelntkezés utáni Teljes szókincs szótártáblázat mutatványoldalán a ► köztes nyelv cserét és az ► első oszlopbeli nyelvcserét


[P1/7] : (P) megteremti annak lehetőségét, hogy a
▲ SZ-09 szabály szerint az üres adathelyek feltölthetők legyenek.
(P)-nek biztosítania kell, hogy ► a Felhasználó egy kitöltetlen adatmező kattintásakor a Szócikk-ablak páros beviteli módja táruljon fel;
A képen az látható, hogy a táblázatban feltűnően jelöltek a kitöltetlen mezők ▲ SZ-09.


▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__ADATBÁZIS

__[P2] feladat-csomag
(P) megtervezi, megvalósítja a dr.köves szótárhoz fűződő adatbázis rendszert a következőkhöz:
______- a többnyelvű tábla ;
______- Szócikk;
______- nyelvek;
______- indextáblák.
(P) feladata meghatározni, hogy milyen struktúrát vár el az adatimport esetén. Lásd ▲ SZ-01 szabály
(P) feladata, hogy a relációk felálljanak a kulcs(ok) alapján.

[P2/1] : (P) létrehozza a tartalomfeltöltők adataiból a THUN, TENG, TGER... táblákat
ahol egy rekord felépítése a következő (összhangban a ▲ SZ-71 - SZ-99 szabályokkal):
______Num
______Cat
______TWord
______Plur
______Synon [Synom2, Synom3 ...]
______Exam [Exam2, Exam3 ...
______Etym
______Gend
______GPlur
______Source1 [Source2, Source3, SourceX, SourceZ ...]
(P) meghatározza, hogy kell-e több mező több szinonima (Synon) feltöltése esetén.
(P) meghatározza, hogy kell-e több mező több példamondat (Exam) feltöltése esetén.
(P) meghatározza, hogy kell-e több mező több eredet (Source) feltöltése esetén.

[P2/2] : (P) folyamatosan frissíti a nyelvek sorrendjét, felhasználó-kattintáskor

a Felhasználó táblázat-kattintásakor (lásd: ▲ SZ-06 szabály), vagy a Szócukk-ablakoknál (lásd: ▲ SZ-35 és SZ-36 szabály).
Amennyiben n számú oszlop van a webtáblázatban, akkor a lista:
______nyelv-1, nyelv-2 .... nyelv-n
(P)-nak úgy kell terveznie az adatbázist, hogy az első oszlopnál végzett nyelvcsere esetén, valós időben tudja teljesíteni a ▲ SZ-07 szabályt.
Ha ennek érdekében szükséges létrehozni indexfájlokat, akkor azt a későbbi bővítések miatt automatizált frissítési tulajdonsággal kell ellátni..

[P2/3] : (P) adattáblát generál a THUN, TENG, TGER... táblákból a következő rekorddal.
______Num
______column-1 (tartalma a nyelv-1 Num szerinti TWord mezőadata)
______column-2 (tartalma a nyelv-2 Num szerinti TWord mezőadata)
______.....
______column-n (tartalma a nyelv-n Num szerinti TWord mezőadata)
A példa szerinti képen egy 5-oszlopos webtábla van, ahol az aktuális nyelvlista: HUN, ENG, GER, FRA, RUS.


[P2/4] : (P) feladata, hogy felügyelje a "LANG" tábllétrehozását és biztosítsa a bővíthetőséget.

Rekordszerkezet:
______Code : string[3] (a nyelv 3 karakterből álló kódja, ISO:639/2);
______Lang : string (nyelv-megnevezés, saját nyelven, karakterekkel leírva);
______TName: string[4] (a nyelvhez tartozo adattábla / fájl neve, 4 karakter);
______Flag : kép (az adott nyelvhez köthető zászlóikon)
A kulcs a Code mező adata, ami relációt biztosít a T táblanevekhez. (HUN --> THUN)

[P2/5] : (P) feladata, hogy optimális adatbázis működést biztosítson, illetve javasoljon.

Ilyen eset az, hogy mérkegeli és megszerkeszti az esetlegesen szükséges indexfájlokat,
példának okáért az első oszlopok nyelvcseréjénél, a szavak sorrendje változik teljes táblázat esetén, és ez túl nagy adatmozgás.

▲ OLDAL TETEJÉRE____► A TELJES PROJEKT____► DR.KÖVES KEZDŐLAP__JEGYZETEK


__A NYELVI MEGJELENÍTÉS és a TARTALMAK jellegének összehasonlítása és egy lehetséges TARTALMI-FORMAI EREDMÉNY
_____ _____ _____
NYELVI SZEMPONTOK _____ NEM NYELVI SZEMPONTOK

CÍMSZÓ a szótárban = ÚGY (forma)

CÍMSZÓ a lexikonban = AZ (tartalom)
Rubin, Ruby, РУБИН, der Rubin…. Rubin (gondolja a magyar), mégha РУБИН-nak is van írva
Lényeges, hogy miként van írva, és melyik nyelven,
illetve az adott nyelvtannak megfelelően.
A fogalom a lényeges, és nem zavaró, nem lényeges, hogy melyik nyelven
van írva, sőt az se baj, ha rossz helyesírással van leírva.

FÓKUSZ
_____
DEFINÍCIÓ
EGY rubin - A rubin. Mindegy milyen rubin. Rubin - hamis rubin. 3 karátos - 2 karátos.
Mondattanilag nem mindegy, hogy határozott névelővel,
vagy határozatlannal írják. Mást jelent a mondat,
bár a rubin szó nem vitatott,
a rubin szóhoz nem kötődik kétség.
Nem mindegy hogy rubin vagy "ADELAIDE RUBIN", mert
az lényegében egy másik fajta kő kereskedelmi elnevezése.
Nem mindegy, hogy az a rubin-e, vagy egy másik rubin, mert
az 3 karátos, ez meg csak 2.

ETIMOLÓGIA
_____
SZÓMÁGIA
Rubin = latin: rubeus (piros) Rubin fordítva Nibur = misztika
A szóeredet szempontjából fontos a korrekt információ, mert
a szóalakon kívül más ismereteket is közvetít
(például milyen archaikus időben, vagy territóriumban volt már
a köztudatban az a drágakő, vagy egy annak vélt drágakő).
_____
El lehet játszani a szóval, mint például, hogy számmisztikailag
a karakterek értéke mennyi.
Ez azonban nem érinti a drágakő lényegét, csupán elvonatkoztatott, és
nyilván nyelvtanilag is csak fiktív módon, hipotetikusan releváns.
Az ezotériában azonban, vagy egy játékban szerepe lehet.

PÉLDÁLOZÁS
_____
SOMMÁZÁS
Magyarul úgy mondjuk, hogy 100 rubin. Ezért a pénzért 100 rubinokat kapsz.
E példamondatból egy angol, német nyelvű ember megtudhatja, hogy
a magyar nyelvben egyes számban hagyjuk a főnevet,
hiába előzi meg azt a sok, vagy egy nagyobb számosság.
Senkit sem érdekel, hogy a kínai (arab vagy más idegen nyelvű) kereskedő
nem tud jól magyarul,
a lényeg, hogy száz, az jó sok.

KÜLÖNBÖZŐSÉG
_____
KÜLÖNBSÉG
! Vágni = csiszolni ! ? Vágni = csiszolni ?
Az angol „cut” szót „vág”-ra fordítják alapesetben a magyarban.
Valójában azonban egy csiszolási mozzanatot jelent az angolban.
Különbözik a két nyelv kifejezése.
Általában rossz elvágni egy követ a csiszolás helyett, mert óriási a
különbség.
Az nem kifejezés, hogy mekkora!
_____________________________________________ _____________________________________________
_________________A szótárfeltöltés (szavak, péladmondatok, szinonímák) és a tartalomfeltöltés (az egyes drágakő adatlapja) alapján,
_________________a feltöltés tapasztalataiból = a felhalmozódott kultúra-empátiából és kultúra-függetlenségi nyitásból adódóan
_________________körvonalazódik egy újfajta jelölésrendszer, amolyan metanyelvi kifejezésmód a drágakőnevekre.
_________________Jelenleg érdemesnek látszik kifejleszteni egy "kártus-rendszer"-t vagy címer-jelölést a drágakövek vonatkozásában.

▲ OLDAL TETEJÉRE____ ► A TELJES PROJEKT____ ► DR.KÖVES KEZDŐLAP__FORRÁSOK


______ _ _ _ _ _ _ _
______ _ _ _ _ _ _ _

______
▲ OLDAL TETEJÉRE____ ► A TELJES PROJEKT____ ► DR.KÖVES KEZDŐLAP
________Orosz József Márton ________dr.köves, a drágaköves ® ________oroszjozsefm@windowslive.com